Scanservice - digitale content - Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Scanservice - digitale content

Producten

SCANSERVICE

Het digitaal beschikbaar stellen van lesmateriaal staat sinds kort bij beleidsmakers hoog op de agenda.
Sinds de wet Gratis Schoolboeken is ingevoerd zijn scholen ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van
aangepaste schoolboeken, bijvoorbeeld voor leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie.
Aangepaste schoolboeken bestaan uit een digitaal bestand op een CD-rom enkunnen beluisterd en gelezen worden met behulp van ICT-software (dyslexie software) op een laptop of tablet- Smartphone. Deze digitale bestanden worden onder andere gebruikt als content
voor ICT-software als Kurzweil 3000, Sprint/Sprint Plus en Claroread en voorleesfunctie Mac en Apps.
Deze aangepaste manier van leren kan uw dyslectische kinderen of leerlingen veel cognitieve ontwikkelingskansen opleveren. Injona digitaliseert boeken op aanvraag voor alle lagen van het onderwijs, dus zowel voor basis-, middelbaar als hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Er isgeen beperking met betrekking tot het aantal beschikbare titels. U kunt bij Injona terecht voor het omzetten van een boek of ander tekstbestand naar een PDF- of KES-bestand. Injona werkt voor scholen en instellingen, maar zeker ook voor particulieren.         Prijslijst

Leesondersteuning

Spreek scherm uit op iPad en iPhone

SCANSERVICE IN 10 STAPPEN

STAP 1
Vul het opdrachtformulier in. Klik vervolgens op "Print opdrachtformulier". U ontvangt een afdruk van het opdrachtformulier met de door u ingevulde gegevens.
STAP 2
Stuur het boek of het tekstbestand samen met het ondertekende opdrachtformulier en een (dyslexie-)verklaring op naar Injona.
POSTADRES:
Injona
 Postbus 41
 5854 ZG  Nieuw Bergen (Lb)
STAP 3
Na ontvangst beoordelen wij de kwaliteit van het ingestuurde materiaal. Vervolgens maken we een offerte op maat die u per e-mail toegezonden krijgt. Gaat u
akkoord met de offerte dan wordt gestart met digitaliseren zodra wij de betaling hebben ontvangen of anders hebben afgesproken.Wij werken op rekening voor scholen en instellingen, zoals het beschreven staat in de algemene voorwaarden Injona Artikel 7.Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.
STAP 4
Een boek of ander ingebonden tekstbestand wordt netjes aan de rugkant losgesneden, zodat er losse bladen overblijven.
STAP 5
Deze losse bladen worden volautomatisch gescand. Dit kan in zijn geheel of in delen van 40 tot 50 blz per keer gebeuren.
STAP 6
Het nu ontstane digitale bestand wordt ingelezen en OCR-bewerkt, waarna het standaard als PDF-bestand wordt opgeslagen. Voor een geringe meerprijs
schrijft Injona het voor u weg op een CD-rom of DVD. Met een wachtwoord kunnen de bestanden worden beveiligd.
STAP 7
Extra bewerking: het PDF-bestand kan voor een geringe meerprijs omgezet worden tot een KES-bestand.
STAP 8
Extra bewerking: naar gesproken tekst. Het PDF bestand kan ook nog omgzet worden naar een Mp3-bestand. Vervolgens kan Injona dit Mp3-bestand
beschikbaar stellen op een beveiligd gedeelte van de website. Met behulp van een code kan op de site worden ingelogd, waarna desbetreffend bestand 24 uur
per dag te beluisteren is via een eigen PC.
STAP 9
Het boek wordt weer ingebonden met behulp van Combbind systeem. Het totale digitale bestand wordt eventueel op een CD-rom of DVD gebrand.
STAP 10
Het boek of uw andere digitale-tekstbestanden worden samen met de CD-rom/DVD per TNT-post naar u verstuurd.
Copyright© 2010-2017 Injona®  Ontwerp Injona studio.
Het INJONA logo is een geregistreerd handelsmerk.
Injona - Postbus 41 - 5854ZG - Nieuw Bergen LB - Tel: 0485-215550.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu