Digitale schoolboeken voor dyslexie software - Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Digitale schoolboeken voor dyslexie software

Producten

Digitale schoolboeken / content van Injona zijn toegankelijk voor alle ICT hulpmiddelen, dyslexie software en voorlees software.


Alle digitale schoolboeken (leer-lees en werkboeken) kunnen  geschikt gemaakt worden voor alle dyslexie software zoals: Kurzweil 3000,Claro-read, sprintplus,LS2, voorlees functie van Apple en apps.

De digitale boek bestanden zijn verkrijgbaar voor  alle lage van het  onderwijs zoals basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, MBO, en HBO maar ook voor mensen op de werkvloer en het bedrijfsleven.
Wij zijn in staat om uw documenten/school-studieboeken te verwerken, tot een bewerkt digitaal bestand te denken aan PDF of Kes. Onze bestanden zijn van zeer goede kwaliteit en daarbij natuurlijk is er rekening gehouden  dat het kleine werkbare bestanden zijn voor een optimale werking van de ICT hulpmiddelen of voorleessoftware.

Kwaliteit van de digitale boeken van Injona

De kwaliteit van digitale schoolboeken van Injona voor dyslexie software is afhankelijk van de bewerkingen die nodig zijn voor  goede uitspraak of te wel. Het daadwerkelijke OCR proces (of te wel verwerken van een plaatje naar leesbare of herkenbare tekst) is echter complex gebeuren wat behoorlijk tijd rovend is. Onze digitale bestanden worden voor 90% gelezen door alle ICT hulpmiddelen. En daar bij is de lees volgorde toe gevoegd ook de extra kopjes onder de plaatjes de digitale bestanden zijn beveiligd door een wacht woord die de scholen eventueel zelf kunnen aanpassen. Ook voor slechtziende kunnen de bestanden tot 1000 % vergroot worden.

Beschikbaar stellen van digitale schoolboeken

Van af het schooljaar 2009/2010 zijn de scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs  verplicht het beschikbaar stellen van digitale leermiddelen voor hun leerlingen te vergoeden. Dit geldt dus ook voor aangepaste versies van die leermiddelen.

Iedere school kan bij Injona voor zijn leerlingen met een dyslexie of andere leesbeperking de aangepaste schoolboeken bestellen.
Ook leerlingen zelf of hun ouders kunnen bij Injona digitale boeken bestellen.

Voordelen

De digitale bestanden van Injona hebben de volgende voordelen:

Zijn kleine en werkbare bestanden (zodat alles  snel en gemakkelijk werkt).
Het digitaal boek bestand wordt op gedeeld in submapjes  van 40 tot 50 blz per map.
Het totale digitale bestand wordt  op een CD-rom of DVD gebrand dat u in bruikleen heeft volgens de licentie overeenkomst.

De bestanden zijn beveiligd met een wacht woord die eventueel door de scholen kan worden aangepast.

De leesvolgorde is ook toegevoegd aan het bestand.

Verder helpen wij u bij met het goed opzetten van een overzichtelijk Excel bestand waar u als school alleen de namen van de leerlingen en de ISBN nummers  van de schoolboeken en de klas invult.
Van uit het gemaakte excel bestand  kijken we samen welke digitale boek bestanden nodig zijn en wordt er een licentie overeenkomst opgesteld.

Hierdoor nemen wij u een hoop werk  en extra tijd uit handen, en wordt het een overzichtelijker geheel en natuurlijk zorgen wij er voor dat alles op tijd geleverd wordt zodat de school of instelling zelf alles op de server of Magister kan zetten.

Hoe werk het?

U meldt zich aan bij Injona dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke boeken u als school of scholen nodig heeft. Dan wordt er en excel bestand gemaakt van alle leerlingen met een leesbeperking en de studieboeken die nodig zijn. Injona denkt met u mee van A tot Z heeft een persoonelijke benadering en is transparant.
Injona scant studie/schoolboeken in, mits dit boek in uw bezit is.

Kijk even naar de 10 stappen plan van Injona om te bestellen >> klik hier.

Heeft u nog vragen neem dan contant met ons op.
Copyright© 2010-2017 Injona®  Ontwerp Injona studio.
Het INJONA logo is een geregistreerd handelsmerk.
Injona - Postbus 41 - 5854ZG - Nieuw Bergen LB - Tel: 0485-215550.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu